Novice za zavarovanja

Plačajte manj za zavarovanje!

Udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca – zavarovanje nepremičnine

Udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca, je trk motornega vozila oziroma premičnega delovnega stroja, katerega lastnik ni zavarovanec, v zavarovano zgradbo.

Zavarovanje krije samo škodo na zavarovanih zgradbah, etažni lastnini in v pripadajočem deležu na skupnih delih objekta ali etažne lastnine, z doplačilom pa do dogovorjene zavarolne vsote.

Zavarovanje je zajeto v vse pakete premoženjskega zavarovanja na novo vrednost.