Novice za zavarovanja

Plačajte manj za zavarovanje!

Potres – zavarovanje nepremičnine

Besede potres verjetno ni potrebno posebej razlagati, kljub temu pa boste tukaj našli nekaj dodatnih informacij za zavarovanje potresa.

Potres je naravno tresenje tal, ki naredi škodo na stavbah in objektih. V primeru škode zaradi potresa, morajo biti poškodovane tudi stavbe v bližini, ki so podobno odporne.

V Sloveniji sta dva potresna območja, potresno zavarovanje pa je možno skleniti s 2% in 5% odbitno franšizo.

Potresno zavarovanje ne krije škode na:

  1. freskah in zidnih dekoracijah.
  2. vzidanih rezervoarjih, zunanjih dvoriščih, zunanjih stopniščih in na drugih zunanjih objektih, razen če ni drugače dogovorjeno.
  3. na stavba, ki še niso pripravljene za svojo namembnost ter na vsebini takšnih stavb.

Zavarovalna vsota za potresno zavarovanje je enaka zavarovalni vsoti osnovnega zavarovanja.

Več o zavarovanju nepremičnine in izračun premoženjskega zavarovanja.