Novice za zavarovanja

Plačajte manj za zavarovanje!

Teža snega- premoženjsko zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje zajema v določenih paketih tudi škodo, ki jo lahko povzroči teža snega.

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči učinek snežnih padavin na zavarovano stvar. Škoda zaradi zdrsa snega, je krita samo na objektih, ki imajo nameščene snegobrane.

Pri zavarovanju hiše ali stanovanje je ta nevarnost zajeta v standardni in nadstandardni paket pri zavarovanju na novo vrednost. Pri zavarovanju opreme je škoda krita pri nadstandardnem paketu do 5% zavarovalne vsote.

Več o paketih najdete na zavarovanje hiše, zavarovanje stanovanja in zavarovanje opreme.