Novice za zavarovanja

Plačajte manj za zavarovanje!

Delni kasko brez soudeležbe pri škodi

V zadnjem času je prišlo na slovenskem zavarovalniškem trgu do sprememb v ponudbi delnih kasko kombinacij, ki jih lahko sklenemo samostojno, zraven zavarovanja avtomobilske odgovornosti in AO+, ali zravel t.i. polnega kasko zavarovanja.

Obvezna soudeležba pri delnem kasku

Delni kasko se je pri nekaterih zavarovalnicah spremenil tako, da je sedaj soudeležba (franšiza) pri škodi obvezna in zavarovanja delnega kaska brez franšize ne morete več skleniti. V praksi to pomeni, da boste del škode pri poškodovanem steklu ali naletu divjadi krili sami. Do sedaj je imela večina zavarovalnic delne kombinacije brez franšize, pri nekaterih pa ste lahko izbirali ali jo želite ali ne.

Višina obvezne franšize se med zavarovalnicami, ki so to uvedle razlikuje in je napisana v pogojih in na polici. Zelo pomembno je, da ste s tem seznanjeni pred podpisom pogodbe za avtomobilsko zavarovanje.

Pri nas brez odbitnih franšiz

Glede na to, da ne gre za potezo, ki bi jo zavarovanci z veseljem sprejeli, smo toliko bolj veseli, da vam lahko še naprej ponudimo delne kasko kombinacije brez odbitne franšize. Pri kritjih škode iz delnega kaska bo tako škoda pokrita v celoti.

Delni kasko za parkirišče se lahko sklene brez odbitne franžize ali z  njo. Tudi če sklenete zavarovanje brez odbitne franšize, bo pri drugi in naslednji škodi potrebno plačati soudeležbo v višini 75€.