Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno zavarovanje, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. Na tej strani najdete podrobne informacije o zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti mora skleniti lastnik motornega vozila preden ga začne uporabljati v prometu. Predmet zavarovanja je odgovornost lastnika vozila.

Ena izmed novosti Zakona o obveznem zavarovanju v prometu je sprememba vezanosti zavarovalne police na vozilo. Po novem se tako s spremembo lastnika vozila med trajanjem zavarovanja AO zavarovanje ne nadaljuje več, temveč zavarovalna pogodba preneha veljati. Novi lastnik vozila mora skleniti novo AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE na svoje ime in pred registracijo vozila.

S sklenjenim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarovalnica obvezuje povrniti škodo, ki je posledica odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi motornega vozila prišlo do:

 • telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti osebe (osebna škoda);
 • uničenja oz. poškodbe stvari, razen škode na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz lastnik ali osebe, ki imajo po njegovi volji opraviti z vozilom (stvarna škoda).

Zraven lastnika vozila so zavarovane tudi vse osebe, ki imajo po volji lastnika opraviti z vozilom (uporabnik, voznik, sprevodnik, spremljevalec in podobno) in osebe, ki se prevažajo z vozilom po volji njegovega lastnika oziroma uporabnika – sozavarovane osebe.

Minimalne zavarovalne vsote za osebno in stvarno škodo so zakonsko določene: 5.000.000€ za osebne in 1.000.000€ za stvarne. Skleniti je možno tudi dvojne zavarovalne vsote.

Z zavarovanjem motornega vozila je pokrita tudi škoda, ki jo povzroči prikolica, dokler je speta z njim, in potem ko ločena od vlečnega vozila deluje v funkcionalni povezanosti z njim.

Primer

Za osebni avtomobil je sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti z minimalno zavarovalno vsoto 1.000.000€. Škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari znaša 1.150.000€. Zavarolnica krije škodo do 1.000.000€, povzročitelj bo moral poravnati preostanek 150.000€.

Izguba zavarovalnih pravic

V določenih primerih, ko je zavarovanec kršil zakon, zavarovalno pogodbo ali zavarovalne pogoje ima zavarovalnica pravico zahtevati povračilo izplačanih zneskov – t.i. regres.

Primeri kršitve zavarovalne pogodbe  pri zavarovanje avtomobilske odgovornosti:

 • voznik je uporabljal vozilo za drugačen namen, kot je določeno v zavarovalni pogodbi,
 • voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil,
 • je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
 • je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih drugih psihoaktivnih snovi nad dovoljeno mejo,
 • je voznik škodo povročil namenoma,
 • vozilo, ki ga je voznik vozil ni bilo tehnično brezhibno,
 • je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.
Povečana nevarnost in razširitev zavarovalnega kritja

V določenih primerih je potrebno skleniti zavarovanje za povečano nevarnost, v nasprotnem primeru ima zavarovalnica pravico uveljavljati regres v sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana.

Primeri povečane nevarnosti:

 • v času mobilizacije ali zasega oblasti v mirnodobnem času,
 • zakup (leasing)
 • najem
 • taksi služba
 • med testiranjem
 • med moto-skiringom
 • pri prevozu nevarnih snovi
 • pri prevozu drugega poškodovanega vozila
 • v lastni pravne osebe
 • vozilo vozi voznik z manj kot 3. leti vozniških izkušenj
 • pri sodelovanju na dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih, za katera niso bila izdanauradna dovoljenja.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je tako obvezno za vsako AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE in IZRAČUN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA.