Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je verjetno najpomembnejše zavarovanje za vašo prihodnost, saj vam lahko prihrani veliko danarja ali celo izboljša oz. ohrani vaše zdravje. Zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji razdeljeno na obvezno zdr. zavarovanje in prostovoljno zavarovanje, kjer je najbolj razširjeno dopolnilno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in deluje tako, da smo vsi državljeni vključeni v ta sistem. Obseg in vrste pravic iz obveznega zavarovanja so določene z Zakonom o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju. Ker obvezno zavarovanje ne krije večine zdravstvenih storitev v celoti, je priporočljivo skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj moramo drugače razliko plačati sami.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam krije stroške doplačil pri zdravstvenih storitvah, zdravilih, reševalnih prevozih, medicinsko tehničnih pripomočkih in zobnoprotetičnih nadomestkih, ki jih ne pokriva obvezno zdr. zavarovanje. Potrebujejo ga vse osebe razen otrok, šolske mladina, dijaki in študenti mlajši od 26 let ter oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Dopolnilno zavarovanje vam ne nudi dodatnih pravic pri zdravljenju, namenjeno je samo kritju stroškov nad tistimi, ki jih krije obvezno zavarovanje. V Sloveniji dopolnilna zdravstvena zavarovanja sklepajo zavarovalnice Vzajemna, Adriatic Slovenica in Triglav. Za več informacij obiščite stran DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE.

Turistično zavarovanje za tujino

Tako kot vam dopolnilno zavarovanje pokriva del stroškov pri zdravljenju, je za boljše storitve pred odhodom v tujino priporočljivo skleniti turistično zavarovanje. S kartico zdravstvenega zavarovanja ste kriti le pri nujnih ali potrebnih zdravstvenih storitvah, ki jih v posamezni državi krije obvezno zavarovanje, ostale stroške pa moramo plačati sami. O kritjih in ugodnih paketih najdete več na TURISTIČNO ZAVAROVANJE.