Poslovna zavarovanja za podjetja

Za vas smo pripravili široko izbiro zavarovanj za vse velikosti podjetij. Svoje podjetje lahko zavarujete za naslednje nevarnosti:

Požarno zavarovanje

Zavarovanje osnovnih nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančevega vozila, padec zračnega plovila, demonstracije in manifestacije) in dodatnih nevarnosti (proti poplavi, izlivu vode, zemeljskemu ali snežnemu plazu, izteku plina ali tekočine idr.)

Potresno zavarovanje

Zavarovanje pred materialno škodo na poslovnih objektih in predmetih, ki jo povzroči potres.

Strojelomno zavarovanje

Zavarovanje krije poškodovanje ali uničenje strojev, strojnih naprav in inštalacij. Zavarujejo se lahko vsi ali posmezni stroji, ki pripadajo določeni dejavnosti.

Zavarovanje obratovalnega zastoja

Zavarujemo se pred izpadom dohodka, ki nastane zaradi zastoja proizvodnje zaradi ene od osnovnih ali dodatnih požarnih nevarnosti.

Vlomsko zavarovanje

Zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomski tatvini, ropu ali roparski tatvini oziroma pri poskusu teh dejanj.

Gradbeno in montažno zavarovanje

Gradbeno in montažno zavarovanje zavaruje izvajalca gradbenih ali montažnih del in njihov material oz. opremo proti osnovnim in po želji dodatnim požarnim nevarnostim in nevarnostjo ropa ali vloma.

Zavarovanje računalnikov

Zavarovanje računalnikov in računalniške opreme krije nevarnosti zajete v požarnem zavarovanju, strojeloma in vloma ali ropa.

Transportno zavarovanje

Zavarovanje blaga med prevozom, prenosom, razkladanjem in  nakladanjem za nevarnost izgube ali poškodbe. Zavarovanje prevoznške odgovornosti krije odgovornost prevoznika za popolno ali delno izgubo ali poškodbo pošiljk, ki jih je prevzel v prevoz.

Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti vas ščiti pred zahtevki tretjih oseb za škodo, za katero ste odgovorni vi ali vaše podjetje.

Avtomobilsko zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti, avtomobilskega kaska, delnega kaska in strojeloma delovnih naprav.