Novice za zavarovanja

Plačajte manj za zavarovanje!

Vračilo zavarovalne premije ob spremembi lastništva avtomobila

Nov Zakon o motornih vozilih predpisuje tudi določene spremembe, ki se nanašajo na avtomobilska zavarovanja.

Najpomembnejše so tako spremembe, ki se nanašajo na spremembo lastništva vozila, kjer je po novem obvezna odjava vozila ob spremembi lastništva registriranega vozila. Ob prodaji vozila je atako odjava možna samo v primeru vpisa novega lastnika vozila v evidenco.

Vračilo neizkoriščene premije

Odjava vozila

V primeru odjave vozila bo zavarovalnica povrnila neizkoriščen del premije od dneva prejema zahtevka za vrnitev premije, če zavarovanec vrne udi zeleno karto (če je bila ta izdana).

Za vračilo pri odjavi je potrebno predložiti fotokopijo odjavljenega prometnega dovoljenja in zeleno karto (če je bila izdana).

Prodaja vozila

V primeru prodaje vozila (izvedena mora biti tudi odjava vozila s strani starega lastnika) bo vračilo premije od dneva sklenitve novega zavarovanja novega lastnika in vrnitve zelene karte (če je bila izdana). Vračilo premije bo tako možno tudi za nazaj in ne samo od prejema zahtevka na zavarovalnici.

Za vračilo je potrebno predložiti fotokopijo nove zavarovlane police novega lastnika in zeleno karto, če je bila izdana.

Kraja vozila

Vračilo neizkoriščenega dela zavarovanja je od dneva kraje vozila

Predložiti je potrebno fotokopijo prijave/zapisnika pristojne policijske postaje o kraji vozila.

Odjava vozila zaradi hrambe na določeni lokaciji ali uničenja

Vračilo premije je od dneva vloženega zahtevka na zavarovalnici. Potrebno je priložiti fotokopijo odjavljenega prometnega dovoljenja.