Novice za zavarovanja

Plačajte manj za zavarovanje!

Postopek prodaje avtomobila

Kadar se odločite za prodajo avtomobila ali nakup rabljenega avtomobila lahko pride do neprijetnosti kako celoten postopek izvesti. V ta namen smo vam pripravili nekaj napotkov za lažji postopek prodaje avtomobila.

  1. Pripraviti je potrebno prodajno pogodbo v dveh izvodih.
  2. Stari lastnik overi svoj podpis na katerikoli Upravni enoti v Sloveniji ali pri notarju. Priporočamo UE, kjer je strošek bistveno manjši.
  3. Za plačano cestnino lahko prejmete del denarja nazaj. Če to želite, odjavite avto iz prometa na upravni enoti ali pri podjetjih, ki opravljajo tehnične preglede. S tem bo moral nov lastnik ponovno opraviti tehnični pregled vozila in plačati cestnino. Običajno se to ne izvaja, saj star lastnik pusti cestnino do izteka.
  4. Nov lastnik mora predčasno skleniti zavarovanje avtomobila pri svoji zavarovalnici, začetek zavarovanja naj bo datum prodaje vozila.
  5. Kopijo zavarovalne police novega lastnika se priloži pri prekinitvi zavarovanja, saj lahko avtomobilsko zavarovanje prekinete samo v primeru prodaje ali odjave vozila iz prometa. Na podlagi tega vam zavarovalnica vrne neizkoriščen del zavarovalne premije, v kolikor ni bilo škodnega dogodka.
  6. Ko je sklenjeno zavarovanje, nov lastnik avtomobila prijavi vozilo na upravni enoti ali pri podjetjih, kjer delajo tehnične preglede.

Sklenite AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE in novo zavarovanje vam na dogovorjeni dan dostavimo k prodajalcu.

Naročite IZRAČUN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

Naslednja novica:

Predhodnja novica: