Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje že od nekdaj velja za temelj socialne in finančne varnosti družine. Z razvojem naložbenih življenjskih zavarovanj so zavarovanju dodali varčevanje v vzajemnih skladih. S tem z enim produktom uresničimo dva dolgoročna cilja: zaščita družine in varčevanje za prihodnost.

Davčno ugoden način varčevanja: V primeru, da je zavarovanje sklenjeno za najmanj 10 let in je sklenitelj in upravičenec ista oseba smo oproščeni davka na donose vzajemnega sklada in davka od zavarovalnih poslov.

Predstavljamo vam tri naložbena življenjska zavarovanja:

Naložbeno zavarovanje s prilagodljivo višino zavarovalne vsote in širokim izborom vzajemnih skladov (preko 40) ali paketov (delniški, uravnoteženi, obvezniški).

Priključimo lahko dodatna zavarovanja:

  • nezgodno zavarovanje
  • zavarovanje za primer smrti ali hujše bolezni
  • asistenčno zavarovanje

Naložbeno zavarovanje namenjeno varčevanju za otroka in dodatni zaščiti staršev. S tem bomo zagotovili finančna sredstva za njegov študij, stanovanje ali prvo podjetje.

Prednost naložbenega zavarovanja:

  1. V primeru smrti ali invalidnosti 1. kategorije zavarovanca (starša ali skrbnika) vplača zavarovalnica preostale premije do poteka zavarovanja, takoj in v enkratnem znesku.
  2. Brezplačno nezgodno zavarovanje za otroka

Življenjsko zavarovanje vezanona enote investicijskega sklada, kjer upravljalec jamči za izplačilo po najvišji vrednosti enote premoženja v zavarovalni dobi.

Priključimo lahko dodatna zavarovanja:

  • nezgodno zavarovanje
  • zavarovanje za primer smrti ali hujše bolezni
  • asistenčno zavarovanje