V primeru škode

Kako ravnati v primeru škode z avtomobilom

Kadar imamo prometno nesrečo, velikokrat nismo prepričani, kakšen je pravilen postopek in kaj vse moramo narediti. Tukaj najdete nekaj nasvetov, ki si jih lahko preberete tudi na zadnji strani splošnih pogojev za avtomobilsko zavarovanje.

Zgodila se je prometna nesreča

Kadar se je zgodila prometna nesreča, moramo po najboljših močeh pomagati pri nastali situaciji, tudi če v nesreči nismo udeleženi. Kraj prometne nesreče zavarujemo z varnostnim trikotnikom, ki mora stati vsaj 50 metrov od kraja nesreče.

Prometna nesreča, kjer je nastala le premoženjska škoda:

  • Kraj prometne nesreče fotografiramo iz različnih kotov.
  • Poškodovana vozila in druge predmete, ki so posledica nesreče, odstranimo s ceste. V kolikor vozilo ni vozno, kraj nesreče dobro označimo in zaščitimo z varnostnim trikotnikom, ipd.
  • Udeleženci prometne nesreče izmenjajo osebne podatke in podatke o avtomobilskem zavarovanju ter izpolnijo Evropsko poročilo o prometni nesreči.

Prometna nesreča s poškodovanimi ali mrtvimi udeleženci:

  • Če se je v prometni nesreči kdo poškodoval ali je umrl, moramo takoj poklicati policijo ali 113.
  • Na kraju nesreče moramo počakati na prihod policije. Kraj nesreče lahko zapustimo samo zaradi pomoči ponesrečenim ali da obvestimo policijo. Za tem se moramo vrniti na kraj nesreče.
  • Stanje na kraju prometne nesreče naj se ne spreminja, prav tako je priporočljivo poškodovane avtomobile in kraj nesreče fotografirati.
  • Pred koncem ogleda prometne nesreče ne smemo piti alkoholnih pijač.

Kdaj moramo v zvezi z zavarovalnim primerom poklicati policijo?

V primeru, da imamo za svoje vozilo sklenjeno kasko zavarovanje, moramo poklicati policijo v primerih, ko je škoda nastala zaradi prometne nesreče, kraje, požara ali eksplozije.

Kje in kako prijavimo zavarovalni primer?

Vsi zavarovanci zavarovalnice Tilia lahko škodo prijavite na vseh njihovih predstavništvih. Za posamezne vrste škod se je možno obrniti tudi na pogodbene servise zavarovalnice.

Vse informacije dobite tudi na telefonu 080 22 45 ali spletni strani zavarovalnice Tilia. Vsem našim zavarovancem nudimo pomoč in podporo tudi na telefonski številki 040 564 462.

Pomoč avtomobilske asistence

V kolikor imate sklenjeno avtomobilsko asistenco morate za uveljavljenje pravic pred tem poklicati njihov 24-urni asistenčni center. Iz Slovenije na telefon 080 26 54, iz tujine +386 2 320 41 14.

Prometna nesreča s tujcem

Kadar smo oškodovanec v prometni nesreči, ki jo je v Sloveniji povzročil tujec, moramo od njega dobiti podatke, pri kateri zavarovalnici je zavarovano njegovo vozilo.  Odškodninski zahtevek lahko nato vložimo pri slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice. V kolikor nimamo vseh podatkov o tuji zavarovalnici ali povzročitelju nesreče, se je najbolj obrniti na zavarovalnico Tilia, ki bo vozilo pregledala in poiskušala pridobiti manjkajoče podatke. Po prejemu le teh bo oškodovanec vložil odškodninski zahtevek na slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice povzročitelja.

Kadar smo oškodovanec v prometni nesreči, ki jo je v tujini povzročil voznik vozila registriranega v državi članici EU oz. EGP ali Švici prav tako zberemo podatke o povzročitelju in njegovi zavarovalnici. Odškodninki zahtevek bomo vložili na slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice.

Kadar smo oškodovanec v prometni nesreči, ki jo je v tujini povzročil voznik vozila, ki ni registrirano v državi članici EU oz. EGP ali Švici moramo odškodninski zahtevek poslati neposredno na tujo zavarovalnico. Pri tem vam lahko zavarovalnica Tilia pomaga pri dokumentaciji in opravi zapisnik škode ter posreduje podatke na tujo zavarovalnico.

V primeru, da smo krivec v prometni nesreči v tujini, moramo po prihodu iz tujine na enem od predstavništev zavarovalnice Tilia prijaviti škodni primer.

Pri prometni nesreči s tujci je na splošno zelo pomembno, da si zapišemo vse pomembne podatke o vozniku in vozilu: ime in priimek voznika, registerska tablica vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice ter številko zavarovalne police ali zelene karte. Priporočljivo je izpolniti tudi Evropsko poročilo o prometni nesreči, ki ga izdaja vsaka zavarovanica v svojem jeziku. Kot oškodovanec v mednarodni prometni nesreči morate povzročitelju prav tako odvzeti zeleno karto, še posebej, če vozilo ni registrirano v državi Evropske unije.

Nekaj dodatnih pojasnil najdete na straneh: