Delni kasko

V kolikor iz določenih razlogov ne želite skleniti polno KASKO ZAVAROVANJE, lahko sklenete delni kasko. Delni kasko lahko dodate tudi polnemu kasku in tako se v primeru škode krije škoda iz delnega kaska. V tem primeru ne bi izgubili doseženega bonusa pri kasku, prav tako se ne bi upoštevala odbitna franšiza.

Delni kasko je možno skleniti za naslednje nevarnosti:

  • Divjad in domače živali: Krije škodo, ki jo povzročijo na vozilu z neposrednim dotikom.
  • Stekla: Krije škodo na standardno vgrajenih steklih, razen stekla svetlobnih teles, ogledal in steklenih strešnih površin.
  • Parkirišče: Krije škodo, ki nastane na parkirišču s strani neznanega motornega vozila, ledenih sveč ali strešnih sneženih plazov.
  • Vsa stekla: Krije razbitje, poškodovanje ali tatvino standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in ogledal, razen steklenih strešnih površin.
  • Nadomestno vozilo: Stroški najema nadomestnega vozila, če je zavarovano vozilo poškodovano, uničeno ali je izginilo zaradi osnovnih ali dodatnih nevarnosti.
  • Odkup totalke: Zavarovancu se izplača celotna tržna vrednost avtomobila pred nesrečo (brez odbitkov).
  • Steklene površine: Krije škodo razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih steklenih površin na osebnem avtomobilu.
  • Kritje Plus: Kombinacija, ki pokriva vsa stekla, parkirišče, divjad in domače živali in nadomestno vozilo. Popust na posamezno izbrane kombinacije.

Delna kombinacija kaska “Vsa stekla” zajema kombinacijo “Stekla” + ogledala in svetlobna telesa.

Vse delne kombinacije kaska so brez odbitne franšize. To pomeni, da v primeru koriščenja delnega kaska, ne boste soudeleženi v škodi, torej ne boste rabili plačati ničesar.

Na strani za IZRAČUN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA lahko izberete, katere delne kombinacije kaska vam vključimo v izračun. Največkrat so to vsa stekla, divjad in domače živali in parkirišče.

V kolikor želite več informacij obiščite stran: