Avtomobilska asistenca ali pomoč na cesti

Avtomobilska asistenca vam zagotovalja pomoč na cesti v primerih, ko pride do okvare vozila ali kakšne druge poškodbe, da vožnje ne moremo nadaljevati brez težav. S sklenitvijo avtomobilske asistence vam je tako na voljo asistenčni center, kamor lahko pokličete, oni pa vam organizirajo pomoč, odvisno od primera.

Avtomobilska asistenca vam lahko prihrani marsikatero nevšečnost, ko ste na poti po Sloveniji ali tujini (območje zelene karte). Zavarovalnice so oblikovale različne pakete za pomoč na cesti in pred sklenitvijo, si jih je priporočljivo dobro ogledati in preverite posamezna kritja.

Kaj krije avtomobilska asistenca

Izračun avtomobilskega zavarovanjaPonudba avtomobilske asistence se razlikuje med različnimi paketi, ki so jih oblikovale zavarovalnice za avtomobilsko zavarovanje, kakor tudi med samimi zavarovalnicami. Od sklenjenega paketa je odvisno katere stvari imamo vkljčene v asistenco in do kakšne višine so krite te storitve. Nekatere najpogostejše storitve avtomobilske asistence so:

  • avto vleka ali prevoz vozila
  • stroški manjšega popravila
  • dostava nadomestnih delov
  • težave s ključi avtomobila
  • napačno točeno gorivo
  • stroški reševanja vozila
  • prevoz in prenočišče zavarovancev

Zavarovalnice lahko imajo svoj asistenčni center za pomoč na cesti ali koristijo storitev drugih podjetij.

Kritja in višino kritij je potrebno preverite pred sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja, ki smo mu priključili avtomobilsko asistenco.

Kje velja avtomobilska asistenca

Pomoč na cesti velja v Sloveniji in v tujini na območju zelene karte. Glede na to, da so težave v tujini običajno povezane z nekoliko večjimi stroški, so tudi kritja v tujini običajno nekoliko višja, tako da lahko z uporabo asistenčnega centra odpravimo težavo.

Zelo pomembno je, da v primeru težav najprej pokličemo asistenčni center, saj lahko v nasprotnem primeru izgubimo pravice za kritja. Tako moramo najprej poklicati pomoč na cesti od zavarovalnice pri kateri imamo sklenjeno avtomobilsko asistenco in počakati, da nam oni uredijo storitev pomoči.

Telefonsko številko, na katero pokličemo za koriščenje asistence, prejmemo ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja.

Nadaljujte na strani: